VEJLEDENDE PRISER (incl. moms)

DØDSBOBEHANDLING

 Komplet bobehandling incl. administration og udlodning

 Grundsalær 15.000,00 kr. med tillæg af 1,75% af boets aktiver over 200.000 kr.

 eller

efter medgået tid, pr. time                                                                                 4.000,00 kr.

 Tilbud gives

 TESTAMENTER, ÆGTEPAGTER M.V.

 Rådgivningsmøde og koncipering, tilretning og klargøring
af testamente til underskrift for notaren.                                                  5.000,00 kr.
(+Notarialgebyr 300,00 kr.)

Rådgivningsmøde og koncipering, tilretning og tinglysning
af ægtepagt                                                                                                                   5.000,00 kr.
(+Tinglysningsafgift 1.750,00 kr.)

Hvis ægtepagten omfatter overdragelse af fast ejendom og
berigtigelse/tinglysning heraf                                                                             7.500,00 kr.
(+Tinglysningsafgift afh. af ejendommens værdi)

Bistand ved oprettelse af fremtidsfuldmagt                                               5.000,00 kr.
(+ gebyr til notaren 300,00 kr.)

Ved oprettelse af flere dokumenter under samme sag ydes rabat

EJENDOMSHANDEL

Gennemgang af og rådgivning omkring køb af fast ejendom,
tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v.                      10.000,00 kr.

 
FÆLLESBODELINGER M.V.

Fællesbodelinger og andre sager (ikke retssager) udføres
i regning efter medgået tid, pr. time                                                                    4.000,00 kr.

 REPARTITIONER

 Boopgørelser udarbejdes til 10% af takstmæssigt bosalær jfr.
ovf., eller efter aftale/tilbud dog minimum                                                       4.000,00 kr.

Vejledende priser pr. 28-04-2024