Christian G. Carlsen
Advokat
Herlev Hovedgade 201A, 2.th
2730 Herlev

PERSONDATABESKYTTELSE

1. Persondata indhentes kun i det omfang, det er foreskrevet ved lov eller i nødvendigt omfang til sagens behandling.

2. Persondata videregives kun, hvor det er foreskrevet ved lov eller med personens samtykke.

3. Persondata gemmes og opbevares kun på fysiske medier (aldrig i ”Skyen”) samt evt. tillige på papir i sagen.

4. Persondata gemmes i ikke umiddelbart søgbar form, d.v.s. kun på sagsnummer.

5. Fulde CPR-numre sendes aldrig pr. ukrypteret e-mail. De sidste 4 cifre erstattes altid af xxxx.

6. Persondata slettes ved sagens arkivering, med mindre andet er foreskrevet ved lov eller dataene af den registrerede ønskes gemt
til senere brug.

Med hensyn til det nærmere indhold af Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen henvises til følgende link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319 hvoraf lovens og forordningens fulde tekster fremgår.