VEJLEDENDE PRISER (incl. moms)

DØDSBOBEHANDLING

Komplet bobehandling incl. administration og udlodning
Grundsalær 15.000,00 kr. med tillæg af 1,75% af boets aktiver over 200.000 kr.
eller efter medgået tid, pr. time ( tilbud gives)

3.000,00 kr.


TESTAMENTER, ÆGTEPAGTER M.V.

 

Rådgivningsmøde og koncipering, tilretning og klargøring af testamente til
underskrift for notaren
(+Notarialgebyr 300,00 kr.)

5.000,00 kr.


Rådgivningsmøde og koncipering, tilretning og tinglysning af ægtepagt (+Tinglysningsafgift 1.660,00 kr.)

5.000,00 kr.


Hvis ægtepagten omfatter overdragelse af fast ejendom og
berigtigelse/tinglysning heraf
(+Tinglysningsafgift afh. af ejendommens værdi)

Ved oprettelse af flere dokumenter under samme sag ydes rabat


7.500,00 kr.

EJENDOMSHANDEL

 

Gennemgang af og rådgivning omkring køb af fast ejendom, tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v.

10.000,00 kr.


RETSSAGER, FÆLLESBODELINGER M.V.
Retssager m.v. udføres i regning efter medgået tid, pr. time
Beskikkede sager med rejseforbehold udføres kun mod aftale om
godtgørelse for rejsetid og -udgifter.3.000,00 kr.


REPARTITIONER
Repartitørarbejde udføres til 10% af takstmæssigt bosalær jfr. ovf., eller efter aftale/tilbud dog minimum3.000,00 kr.


Vejledende priser pr. 01-09-2014

 

logo3

Christian G. Carlsen Advokat ApS, CVR-nr. 29202982