Christian G. Carlsen
Advokat
Herlev Hovedgade 201A, 2.th
2730  Herlev


PERSONDATABESKYTTELSE

1.Persondata indhentes kun i det omfang, det er foreskrevet ved lov eller i nødvendigt   
   omfang til sagens behandling.

2.Persondata videregives kun, hvor det er foreskrevet ved lov eller med personens samtykke.

3.Persondata gemmes og opbevares kun på fysiske medier (aldrig i ”Skyen”) samt evt. tillige
   på papir i sagen.

4.Persondata gemmes i ikke umiddelbart søgbar form, d.v.s. kun på sagsnummer.

5.Fulde CPR-numre sendes aldrig pr. ukrypteret e-mail. De sidste 4 cifre erstattes altid af
   xxxx.

6.Persondata slettes ved sagens arkivering, med mindre andet er foreskrevet ved lov eller
   dataene af den registrerede ønskes gemt til senere brug.

Med hensyn til det nærmere indhold af Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen henvises til følgende link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

hvoraf lovens og forordningens fulde tekster fremgår.
 

logo3

Christian G. Carlsen Advokat ApS, CVR-nr. 29202982